Kontakt

Brix Prosta Spółka Akcyjna
ul. Wawrzyniaka 6, PL 53-022 Wrocław

tel. +48( 71) 338 65 30
fax +48 71 338 65 55

www.brix.pl

NIP 8991041960
KRS 0001005917
Kapitał Zakładowy 233 700,00 PLN

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00–16:00

Nasza lokalizacja

Polecane strony