Kontakt

Brix Sp. z o. o.
ul. Wawrzyniaka 6, PL 53-022 Wrocław

tel. +48( 71) 338 65 30
fax +48 71 338 65 55

www.brix.pl

NIP 8991041960
Kapitał Zakładowy 99 300 złotych

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00–16:00

Nasza lokalizacja

Polecane strony