Projekty UE

POIG DZIAŁANIE 6.1 – PASZPORT DO EKSPORTU
Od sierpnia 2011 roku do czerwca 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, realizowaliśmy projekt pn.: Wdrożenie strategii eksportowej w spółce Brix.

Realizacja projektu umożliwiła nam wejście na nowe rynki i pozwoliła wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyniła się do zwiększenia udziału sprzedaży usług za granicą w ogólnej sprzedaży usług spółki Brix.

POIG DZIAŁANIE 8.2 – WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Spółka Brix w okresie 01.01.2010 – 31.10.2011 realizowała projekt pn. Usprawnianie procesów biznesowych między firmą Brix Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi, dofinansowany ze środków unijnych. Wartość projektu 831 200,00 PLN.

W ramach projektu firma Brix wdrożyła system obsługujący powiązania B2B nawiązywane przez firmę składający się z:

  1. Systemu zarządzania i obiegu różnego typu spraw i dokumentów oraz związanych z nimi zadań. To w pełni internetowa aplikacja, z której użytkownicy mogą korzystać z każdego miejsca objętego siecią Internet. Użytkownicy mogą pracować w systemie za pomocą wewnętrznych portali korporacyjnych w intranecie.
  2. Systemu wspomagającego procesy zarządzania relacjami z klientami. System ten wspiera rejestracje i gromadzenie danych oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami oraz analizowanie zarejestrowanych danych w różnych przekrojach. Tak skonstruowany system wspomagania procesów B2B zachodzących pomiędzy firmą a grupą, pomaga firmie w bardziej efektywnym zarządzaniu tymi powiązaniami.

System jest dostępny dla pracowników firmy Brix Sp. z o.o. a także innych partnerów w projekcie.